Jogcím

Kiválasztott jogcím: Kertészet Korszerűsítése - gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése

Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése

Utolsó módosítás: 2021.03.24 11:35

A kertészeti ágazatok további fejlesztésének feltétele a jelenleginél korszerűbb technológiák alkalmazása, így jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gombatermesztés és a hűtőházak versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése révén hozzájárul az Európa 2020 Stratégiában foglalt és Magyarország által előirányzott azon célkitűzéséhez, mely a 75 %-os foglalkoztatottsági ráta elérését határozta el 2020-ra.

A művelet kiterjed a kertészeti termesztő berendezések esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítésekre és felújításokra, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása révén elősegíti a kertészeti gazdaságok energiahatékonyságának javulását, illetve az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését.

 

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását. A cél elérését a Kormány a kertészeti termelést folyató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi megvalósítani a most megjelent felhívásban foglalt feltételek mentén.

 

A pályázatok benyújtására kizárólag mezőgazdasági termelők (és azok bizonyos csoportjai) számára nyílik lehetőség. A rendelkezésre álló 22 milliárd forintos keretösszegből új gombatermesztő létesítmények építésére, új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítésére és gombakomposzt előállító üzem létesítésére nyílik lehetőség. Ezen felül támogatás igényelhető ezen létesítmények energiahatékonyságának javítására vonatkozó beruházásokra és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásának bevezetésére, korszerűsítésére is.

 

A támogatási kérelmek benyújtására a 2016. március 4. napjától 2018. március 3. napjáig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

- 2016. április 11.
- 2016. július 15.
- 2016. október 14.
- 2017. január 16.
- 2017. április 14.
- 2017. július 14.
- 2017. október 16.
- 2018. március 3.

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek