Jogcím

Kiválasztott jogcím: A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (Tejszerkezet átalakítás-VP)

A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás

Utolsó módosítás: 2018.11.30 10:29

A felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. A növekvő kiadások kompenzálására az Európai Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak.

VP3-14.1.1.-16  A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (továbbiakban állatjóléti rendelet) előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti követelmények a fogyasztói igények változásához igazodva lettek kialakítva. Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére.

 

A kötelezettségvállalás öt éves időtartamra vonatkozik, kezdő napja: 2016. május 1. /2017. május 1. (a támogatási kérelem beadás függvényében).

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 36,53 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 1-31. és 2017. május 1-31. között lesz lehetőség, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

 

VP3-14.1.1-18 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 

A Felhívás célja, a tejhasznosítású juh- és kecsketartás támogatása.

Jelen Felhívás az állattartás fejlesztését célozza meg azáltal, hogy az állatok javát szolgáló szigorú higiéniai és takarmányozási előírásokat teljesítsék a gazdálkodók. Ezért az Európai Unió vissza nem térítendő forrást biztosít a gazdálkodóknak, kompenzálva a növekvő kiadásokat.

A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet (továbbiakban állatjóléti rendelet) előírásain túlmutató, a tejágazat számára kialakított állatjóléti követelmények a fogyasztói igények változásához igazodva lettek kialakítva. Az állategység arányszáma, az átlagos állatsűrűség megállapításáról szóló 57/2014. (IV.30.) VM rendelet iránymutatásai szerint történt.

Az állatjóléti intézkedés egy újabb ösztönző elem a tejágazat hatékonyságának további növelésére.

A Felhívás meghirdetésekor, a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg, 0.68 milliárd Ft.

A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 3A vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:

3A: Az elsődleges termelők megfelelőbb integrálása az élelmiszerláncba, a minőségrendszerek a helyi piacokon és a rövid ellátási láncokon keresztül folytatott promóció, a termelői csoportok és a szakmaközi szervezetek révén.

Amennyiben a fókuszterületre allokált keretösszeg kimerül, az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Államtitkársága (EMVA Irányító Hatóság, továbbiakban: IH) a benyújtás lehetőségét felfüggesztheti vagy a Felhívást lezárhatja.

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. december 1. és 2018. december 21. között. A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú!

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 350 db.

Kapcsolódó jogcímek