Jogcím

Kiválasztott jogcím: Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló tevékenységek megvalósítása érdekében

Utolsó módosítás: 2020.01.14 13:05

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának az előmozdítását, valamint a vidéki térségek lakosságának a megtartását. A cél elérését a Kormány az erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során tapasztalhatók.

 

Támogatható tevékenységek az alábbiak:

a) befejezett ápolás

b) tisztítás

c) törzsnevelési jellegű beavatkozás

 

A támogatás mértéke, összege

Támogatott tevékenység

Támogatási összeg (eurónak megfelelő forintösszeg /ha)

(KMR régió)

Támogatási összeg

(eurónak megfelelő forintösszeg /ha)

(nem KMR régió)

kézi befejezett ápolás

119

149

gépi befejezett ápolás

74

92

tisztítás természetszerű, átmeneti és származék természetességi állapotú erdőkben

119

149

tisztítás faültetvény és kultúrerdő természetességi állapotú erdőkben

61

76

magas törzsnyesés (5m)

90

113

 

A táblázatban feltüntetett összegek a Közép-Magyarország Régióban a jogosult költségek 40%-os, a többi régióban a jogosult költségek 50%-os támogatását tartalmazzák.

 

A támogatás igénybevételének feltételei

1.) A támogatás igénybevételére a támogatást igénylő akkor jogosult, ha:

a) a támogatott tevékenységgel érintett erdőterület vonatkozásában az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodó.

b) a támogatott erdőterület az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) erdőként van nyilvántartva.

c) rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.

d) az egy kérelemben minimálisan támogatható erdőterület: mérete 2,0 ha

e) a d) pont szerinti erdőterület-nagyságot a támogatási kérelemben az adott tevékenységgel érintett erdőrészletek és a g) pontnak megfelelő részterületek összterülete alapján kell megállapítani. A területszámításnál kizárólag a 0,5 hektár nagyságot elérő erdőrészletek és részterületek vehetők figyelembe.

f) tisztítás, valamint törzsnyesés esetén csak teljes erdőrészletre adható támogatás.

g) befejezett ápolás esetén az erdőrészlet 0,5 hektár nagyságot elérő részterületére is adható támogatás, amennyiben azon a területhatár állandósítást elvégezték.

 

2.) jelen felhívás alapján az Evt. 11. §-a szerinti szabad rendelkezésű erdőkre nem vehető igénybe támogatás.

 

3.) egy erdőrészletre, egy kérelem benyújtási időszakban csak egy a 3.1. fejezet 1.) bekezdése szerinti tevékenységre igényelhető támogatás és nyújtható be kifizetés igénylés.

 

4.) a támogatott erdőrészlet ugyanezen pályázati felhívás keretében, illetve a 1698/2005/EK tanácsi rendelet 27. cikke szerinti támogatásban a támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 évben, nemesnyár célállományok esetén 3 évben nem részesült támogatás kifizetésében azonos tevékenységtípusra, azaz tisztításra, törzsnevelési jellegű beavatkozásra.

 

5.) tisztítás fahasználati tevékenység az erdőtervben szereplő teljes erdőrészletet érintő tisztítás fahasználati előírás esetén támogatható.

 

6.) törzsnevelési jellegű beavatkozás esetén a 4 évnél idősebb, de 25 évesnél fiatalabb, nemesnyár faállomány típusú erdők támogathatóak, ahol a nemesnyár törzs darabszáma eléri a 300 db/ha mennyiséget, valamint a faállomány átlagmagassága meghaladja a 12 métert.

 

7.) jelen pályázati felhívás keretében a folyamatos erdősítések nem jogosultak támogatásra.

 

8.) a támogatás nem fizethető ki arra a tevékenységre, amelyet az Evt. 106. § (1) bekezdése alapján az erdő fennmaradásának vagy fejlődésének veszélyeztetése miatt az erdészeti hatóság elrendelt.

 

Amennyiben a fenti nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériumoknak a támogatási kérelemben szereplő adott erdőrészlet nem felel meg, akkor hiánypótlási felhívás nélkül elutasításra kerül.

 

A támogatási kérelem benyújtásának módja

Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

 

A támogatási kérelem benyújtásának ideje

  • 2016. 04.15-től - 05.16-ig
  • 2017. 02.01-től - 02.28-ig
  •  2018. 02.01-től – 02.28-ig
  •  2019. 02.01-től – 03.04-ig
  • 2020. 02.01-től – 03.02-ig
  •  2021. 02.01-től – 03.02-ig

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését a támogatói okirat kézhezvételétől legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A pályázatokról részletesen Széchenyi 2020 honlapján a tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek