Jogcím

Kiválasztott jogcím: Egyedi szennyvízkezelés

Egyedi szennyvízkezelés

Utolsó módosítás: 2021.09.02 10:05

Benyújtására nyitva álló időszak: 2016.04.22-2022.01.21.

A Felhívás alapján a támogatás célja, igénylők köre:
a Felhívás a vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások számára nyújt támogatási lehetőséget 2000 lakosegyenérték alatti települések, településrészek, és külterületek autonóm és természet közeli szennyvízkezelésének megvalósításához .

A Felhívás célja:

  • a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése
  • autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítése
  • a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelésének csökkentése, a vidéki életminőség javítása

A Támogatást igénylők köre:

  • a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok
  • a Mötv. 87. § szerinti önkormányzati társulások

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek