Kiválasztott jogcím: Egyedi szennyvízkezelés

Megjelenés: 2016.03.01. 08:12 Utolsó módosítás: 2021.03.24. 11:20

Egyedi szennyvízkezelés

Benyújtására nyitva álló időszak: 2016.04.22-2020.04.21.

A Felhívás alapján a támogatás célja, igénylők köre:
a Felhívás autonóm és természet közeli szennyvízkezelés megvalósításához nyújt támogatási lehetőséget 2000 lakosegyenérték alatti települések, településrészek, valamint településcsoportok számára.

A Felhívás célja:

  • a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése
  • autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítése
  • a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelésének csökkentése, a vidéki életminőség javítása

A Támogatást igénylők köre:

  • a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok
  • a Mötv. 87. § szerinti önkormányzati társulások

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.