Jogcím Jogcím

Megjelenés: 2020.04.06. 14:22   Utolsó módosítás: 2020.04.17. 12:11

21/2020. (IV. 6.) számú Kincstár Közlemény
Hatályon kívül helyezve

a 2020. évi egységes kérelem benyújtásáról

Jelen közleménnyel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: általános-EK rendelet), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2020. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 9/2020. (IV. 3.) AM rendelet (a továbbiakban: EMVA-EK rendelet), valamint a vonatkozó támogatási rendeletek, a pályázati felhívások, illetve azok elválaszthatatlan részét képező Általános Útmutató és Általános Szerződési Feltételek előírásai alapján az egységes kérelem és adatváltozási kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokról ad tájékoztatást, valamint rendszeresíti az egységes kérelem keretében igényelhető támogatásokkal kapcsolatosan használható elektronikus, és papír alapú nyomtatványokat.

Csatolt dokumentum

Kapcsolódó jogcímek