Jogcím

Kiválasztott jogcím: Méhészeti ágazat támogatása

Méhészeti ágazat támogatása

Utolsó módosítás: 2023.06.28 08:04

A méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. évi igénybevételének szabályairól szóló 25/2023. (VI.26.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján támogatás igényelhető a méz termelésének és forgalmazásának támogatásához, a méhészek szakmai ismereteinek bővítéséhez és az ágazat fejlesztéséhez.

FIGYELEM! 2023. január 1-től az új Közös Agrárpolitika Stratégiai terve alapján lehet támogatást igénybe venni a méhészeti ágazatban, a jogcím megnevezése Magyar Méhészeti Nemzeti Programról Méhészeti ágazat támogatására változott.

A 2023. tárgyévre vonatkozó tájékoztatás:

 1. Az intézkedés célja

 A méz termelésének és forgalmazásának támogatása 2023. tárgyévében a 2023-2027 évekre jóváhagyott Stratégiai Terv alapján.

 1. A támogatás jogosultja

Támogatás igénybevételére az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kedvezményezett) jogosult, aki vagy amely:

 • a 2022. évi LXV. törvény 21. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a 2022. évi LXV. törvény 21. § (2) bekezdésének megfelelően a kérelem benyújtásakor a 2022. évi LXV. törvény alapján vezetett Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett kedvezményezettként szerepel;
 • megfelel a 25/2023. (VI. 26.) rendeletben előírt egyes támogatások megvalósítására vonatkozó feltételeknek.

Azon méhész gazdálkodó jogosult a:

 • méhészeti tevékenység folytatásához szükséges új eszközök beszerzésének támogatása (korábban: méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása),
 • vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása,
 • higiénikus alj beszerzésének támogatása,
 • varroa atka, nozematózis, illetve egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása arroa atka, nozematózis, illetve egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása,
 • méhhigiéniás körülmények javításának és méhlegelő telepítésének támogatása,
 • petéző, párzatlan méhanya és anyabölcső vásárlásának támogatása (méhanya támogatás)

 igénybevételére, aki fentieken túl:

 • a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően határidőre bejelentette a 2022. év őszén elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes vármegyei kormányhivatalhoz és erről nyilatkozik a kérelem benyújtásával egyidejűleg,
 • a kérelem benyújtásának napján rendelkezik méhállománnyal, amiről nyilatkozik a kérelem benyújtásával egyidejűleg,
 • a kérelem benyújtásának évében az OMME tagja, amiről nyilatkozik a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) és az OMME-vel együttműködési megállapodást kötött, önálló jogi személyiségű méhészeti egyesület (OMME tagszervezete) az alábbi támogatási célok esetén jogosult támogatás igénybevételére:

 • Bemutató méhészetek látogatásának támogatása
 • Elméleti ismeretterjesztés támogatása,
 • Méhegészségügyi felelősök képzésének támogatása
 • Regionális rendezvény megszervezésének támogatása

 ​​​​​​​Az OMME az alábbi támogatási célok esetén jogosult támogatás igénybevételére:

 • Kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen való részvétel támogatása,
 • Kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény megszervezésének támogatása,
 • Méhészeti promóció, kommunikáció és marketing támogatása,
 • OMME szervezeti ülés költségeinek támogatása,
 • Méhészeti képzés országos koordinálásának támogatása,
 • ​​​​​​​Méhészeti ismeretek gyűjtésének, valamint terjesztésének támogatása (átnevezve, korábban: Méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének, valamint terjesztésének támogatása volt),
 • Méhészújság elkészítésének, terjesztésének, valamint egyéb méhészeti témájú információk közzétételének támogatása,
 • Méhészeti témájú filmek készítésének támogatása,
 • Belső szaktanácsadó-hálózat tevékenységének támogatása,
 • OMME kommunikációját és tevékenységét segítő eszközök támogatása,
 • Termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra készítés költségeinek támogatása,
 • A kereskedelmi forgalomban kapható mézek vizsgálatának támogatása,
 • Mézpiaci mozgások összefüggéselemzésének támogatása,
 • Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása,
 • Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása.

 ​​​​​​​Kizárólag az OMME tagszervezete jogosult a támogatás igénybevételére az alábbi támogatási cél esetén:

 •  OMME tagszervezetek kommunikációját és tevékenységét segítő eszközök támogatása.​​​​​​​​​​​​​​
 1. ​​​​​​​A támogatás mértéke 

A fenti támogatási célokra maximálisan igényelhető támogatás mértékét a 25/2023. (VI. 26.) AM rendelet határozza meg.

 1. Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások/Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszer, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Tájékoztatom, hogy 2023. június 1. napjától az „Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer” alatt a „Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszer”-t kell érteni, amely alapján az „ügyfél” helyett „kedvezményezett”, az „ügyfél-azonosító” helyett „támogatási azonosító” elnevezést kell érteni. Az elnevezés változása annak érdemi tartalmát nem érinti.

Kapcsolódó jogcímek