Jogcím

Kiválasztott jogcím: Termeléshez kötött közvetlen hízottbika-tartás támogatása (CIS)

Termeléshez kötött hízottbika-tartás támogatás (CIS) jogcím ismertető

Utolsó módosítás: 2023.07.14 13:23

Jogcím ismertető a Termeléshez kötött hízottbika-tartás támogatás (CIS) 2023-as támogatási évtől érvényes szabályairól.

 1. Az intézkedés célja:

Az intézkedés célja támogatás nyújtása azon szarvasmarhatartók számára, akik gazdaságukban hímivarú szarvasmarhákat tartanak, vágási vagy export/kiszállítás célból. Ez a jövedelemkiegészítő támogatás segíti a húsmarhaágazat dinamikus fejlődését, a termelési technológiák korszerűsítését és a hatékony gazdálkodást. Javítja a hízottbika-tartással foglalkozó termelők eredményes gazdálkodásához szükséges feltételeket. Ez a termelőknek közvetlenül kifizetett támogatás továbbá biztosítja a húsmarhaágazatban foglalkoztatottak méltányos életszínvonalát, a marhahús piacának stabilizációját.

 1. A támogatás mértéke évente:

A támogatás az ellenőrzések lezárása és a támogatás fajlagos mértékének meghatározása után, legkésőbb 2024. június 30-ig forintban kerül kifizetésre. A támogatás forintban kifejezett keretösszegét az Irányító Hatóság közleménye fogja tartalmazni.

Az euró-forint átváltásra az Európa Parlament és a Tanács 2021/2116 rendeletének 94. cikk (3) bekezdésére tekintettel került sor. Az átváltási árfolyam: az Európai Központi Bank által 2023. október 1-jét közvetlenül megelőzően megállapított utolsó árfolyam.

 1. Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatra nyújtható be:
 • háziasított szarvasmarhaféle (szarvasmarha vagy házi bivaly)
 • hímivarú;
 • 2022. április 1. és 2023. március 31. között vágóhídon levágták (kivéve a klinikai tünetek miatti elkülönített vágást), vagy élő állatként Európai Unión kívüli harmadik
 • országba exportálták vagy másik európai uniós tagállamba szállították (együttesen export) állattartó, mesterséges termékenyítő állomás, rakodó állomás vagy gyűjtő állomás típusú tenyészetből;
 • a vágás (kivéve a klinikai tünetek miatti elkülönített vágás) vagy export napján 9 hónapos vagy annál idősebb.

 1. A támogatási jogosultság feltételei:
 • a minimális támogatható állatlétszám: 1 egyed
 • az ügyfélnek gondoskodnia kell az állattenyésztésről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti apaállat-használatról;
 • az ügyfélnek gondoskodnia kell tenyészetében lévő egyedek szarvasmarha ENAR rendelet szerinti tartós jelölésről, folyamatos nyilvántartásról és az adatok bejelentéséről;
 • termeléshez kötött közvetlen támogatás esetén a termelő tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján rendelkezik 1 hektár minimális BISS jogosult területtel, vagy adott naptári évben igényelt vagy kapott, állatokra vonatkozó, létszámalapú, termeléshez kötött közvetlen támogatásainak összege meghaladja a 100 euró értéket
 • a kérelemben megjelölt egyedeket a vágás – kivéve a klinikai tünetek miatt elkülönített vágás – vagy export miatti kikerülést KÖZVETLENÜL megelőzően legalább két hónapig tartózkodott/tartózkodtak
 • foglaltak szerinti szakszerű apaállat-használatról.
 • Szabad és háremszerű pároztatások esetében a hízottbika-tartás támogatásra bejelentett egyedek születésének időpontjára vonatkozóan KPLSZ-szel ellátott apaállat születéskori vagy fogantatáskori tenyészetben történt termékenyítése igazolható valamint a termelő gondoskodik az állatállományhoz tartozó termékenyítések (fedeztetések), szabad és háremszerű pároztatások és embrió-átültetések központi adatbázisban történő regisztrációjáról. Amennyiben a gazdálkodó importált állatra kíván támogatást igényelni, abban az esetben javasolt, hogy vegye fel a kapcsolatot azzal a tenyészettel, ahonnan az állat származik annak érdekében, hogy a kérelmezett állat apja, vagy vélelmezett apja beazonosítható, származása ezáltal igazolható legyen.

Kapcsolódó jogcímek