Jogcím

Kiválasztott jogcím: A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása

Utolsó módosítás: 2023.05.26 12:28

Évente az Egységes kérelemben igényelhető kiegészítő támogatás, amely a tárgyévben fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatásra jogosult terület után igényelhető. A támogatás legfeljebb 300 ha nagyságú terület után nyújtható. A támogatás célja a mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és az új mezőgazdasági termelők számára, valamint e termelők ágazatban tartása. A támogatás legfeljebb öt évig nyújtható és a mezőgazdasági termelő legkésőbb a 2027. évi egységes kérelmében igényelheti. A jogcím keretében nem csak természetes személyek, hanem jogi személyek is támogathatóak.

Támogatásra jogosult az a termelő, aki:

  • 18. életévét betöltött, de 40. életévénél nem idősebb természetes személy
  • mezőgazdasági üzem vezetőjeként először hoz létre mezőgazdasági üzemet
  • mezőgazdasági tevékenységét az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakának utolsó napját követően kezdte meg
  • rendelkezik a fiatal mezőgazdasági termelők AM rendelet szerinti végzettséggel vagy
  • igazol 730 nap mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatási, szerződéses vagy őstermelők családi gazdaságban tagi jogviszonyt

Továbbá támogatásra jogosultak a 11/2015. (III.13.) FM rendelet alapján korábban fiatal mezőgazdasági termelők támogatásra jogosult ügyfelek, akiknek az ötéves időtartam még nem járt le.

További információk elérhetőek a tárgyévi egységes kérelem benyújtásáról szóló Kincstár Közlemény fiatal mezőgazdasági termelők támogatása mellékletéből, valamint a kapcsolódó 19/2023.(IV.19) AM rendeletből.

Kapcsolódó jogcímek