Jogcím

Kiválasztott jogcím: Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés termeléshez kötött támogatása

Szálas fehérjetakarmány termeléshez kötött támogatása

Utolsó módosítás: 2023.04.17 14:02

A mezőgazdasági termelőknek szálas fehérjetakarmány-növény termesztés esetén lehetősége van az alap területalapú támogatás (BISS) mellett termeléshez kötött szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatás igénylésére.

A támogatás jogosultságának alapvető feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő tárgyévi alapszintű jövedelemtámogatás kérelmet nyújtson be. Csak azon táblák vonatkozásában állapítható meg a támogatás, mely táblák alapszintű jövedelemtámogatásra jogosultak, és a szálas fehérjetakarmány-növény támogatható terület eléri az 1 hektárt.

Az igénylés feltételei:

 • A kérelemben megjelölt területek tekintetében a mezőgazdasági termelőnek jogszerű földhasználónak kell lennie, mivel e minőség az alapszintű jövedelemtámogatás igénybevételének feltétele is.
 • A legkisebb bejelenthető táblaméret 0,25 hektár.
 • Gazdálkodási napló vezetése kötelező. A gazdálkodási naplót a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által rendszeresített, az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott és a NÉBIH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon kell vezetni.
 • Többéves művelésre alkalmas kultúra esetén a bejelentett tábla legalább 80%-án összefüggő állományként jelen kell lennie a kultúrának. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, úgy a támogatás igényléséhez felülvetés szükséges.
 • Tárgyévi igénylés vonatkozásában megvalósuló telepítés vagy vetés esetén hektáronként meghatározott minimális mennyiségű minősített szaporítóanyag használata kötelező, és az ügyfélnek a szaporítóanyag beszerzését is igazolnia kell. Amennyiben a támogatási évben az igényelt kultúrával azonos szaporítóanyaggal felülvetés történt vagy történni fog, akkor az igénylés során meg kell adni a felülvetéssel érintett terület nagyságát. Amennyiben a tábla teljes területének felülvetése valósul meg, akkor az új telepítésnek minősül.
 • Keverékben – nem keverék formájában jelölt növénykultúrák esetében - önállóan nevesített fajok esetében a vetőmag arányának meg kell haladnia az 50%-ot és a keveréket alkotó fajok közül legalább egy fajnak el kell elérnie a 10. mellékletben előírt minimális szaporítóanyag mennyiségét.
 • Legány-féle keverék, a Borsós napraforgó-csalamádé, a Borsós kukoricacsalamádé és a Rozsos szöszösbükköny termesztése tekintetében a 10. mellékletben meghatározott minimum értékeknél valamely komponense magasabb mennyiséget tartalmaz, abban az esetben is biztosítani kell, hogy a fehérjenövény komponens aránya ne csökkenjen 50% alá.
 • A támogatási rendelet mellékletében szereplő keverék esetében a telepítés évét követő évben támogatható a keverék összetevőjéből fennmaradó növénykultúra.
 • Támasztónövény alkalmazása esetében keverékként kell igényelni a növénykultúrát, és a keverékekben felhasznált támasztónövénynek is rendelkezni kell minősített szaporítóanyag igazolással.
 • A keverék vetőmagja fűfélét nem tartalmazhat.
 • Két- vagy többéves kultúrák esetében első évben (2022. év II. félévi vagy 2023. évi telepítés esetén) augusztus 1-jéig egyszeri, a további években legalább kétszeri kaszálást kell végezni július 1-jéig.

Kapcsolódó jogcímek