Jogcím

Kiválasztott jogcím: Cukorrépa termesztés termeléshez kötött támogatása

Cukorrépa termeléshez kötött támogatása

Utolsó módosítás: 2023.04.17 13:53

A mezőgazdasági termelőknek cukorrépa termesztés esetén lehetősége van az alapszintű jövedelemtámogatás (BISS) mellett termeléshez kötött cukorrépa támogatás igénylésére.

Cukorrépa termesztés támogatásának igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely cukorrépát termel, legalább a rendelet mellékletében meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű minősített szaporítóanyagot az általa a cukorrépa termesztés támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában használ, és a szaporítóanyag beszerzését igazolja.

Tárgyévben a cukorrépa megtermelésére a cukorrépa feldolgozóval - közvetlenül vagy cukorrépa integrátoron keresztül - kötött cukorrépaszállítási szerződés másolatát az igényléskor benyújtja - az egységes kérelemhez csatolja.

Igénylést követő év február 1-jéig a Kincstár részére ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton meg kell küldenie a cukorrépa feldolgozó által kiállított, a cukorrépa átvételéről szóló bizonylat másolatát vagy ha integrátoron keresztül termelt cukorrépát, akkor az integrátor által kiállított, a cukorrépa átvételéről és a cukorrépa feldolgozónak történő továbbításáról szóló igazolás másolatát.

Kapcsolódó jogcímek