Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása (2023)

Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez történő csatlakozásának támogatása (2023)

Utolsó módosítás: 2023.10.03 10:13

Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők és az általuk alkotott csoportok számára a minőségrendszerekben való részvétel elősegítése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a termelők versenyképességének javítását, mely cél elérését a mezőgazdasági termelők és csoportjaik együttműködésével tervezi megvalósítani.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.
Az intézkedés keretében egyszerűsített költségelszámolásra van lehetőség.
Az évenkénti támogatási összeg 1000 euró/termelő, illetve csoport, mely egyösszegű átalány formájában kerül kifizetésre.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 5000 eurónak megfelelő forintösszeg /termelő, illetve csoport/5 év.
Amennyiben a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtását megelőzően már csatlakozott a minőségrendszerhez, a maximális öt éves támogatási időtartamot annyi évvel kell csökkenteni, amennyi a minőségrendszerhez történő kezdeti csatlakozás és a támogatás iránti kérelem benyújtása között eltelt.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. március 1. napjától 2023. augusztus 31. napjáig van lehetőség.

Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek