Jogcím Jogcím

Megjelenés: 2010.01.29. 09:03   Utolsó módosítás: 2010.02.01. 15:37

12/2010 (I. 28.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

a gabonaintervencióban résztvevő, a mintavételeket és minőségvizsgálatokat végző laboratóriumok kiválasztásáról szóló 10/2010. (I. 15.) számú MVH Közlemény módosításáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2010. (I. 28.) MVH KÖZLEMÉNYE a gabonaintervencióban résztvevő, a mintavételeket és minőségvizsgálatokat végző laboratóriumok kiválasztásáról szóló 10/2010. (I. 15.) számú MVH Közlemény módosításáról

I. A közlemény célja és rendelkezései

A gabonaintervencióban résztvevő, a mintavételeket és minőségvizsgálatokat végző laboratóriumok kiválasztásáról szóló 10/2010. (I. 15.) számú MVH Közlemény 3. számú melléklete tartalmazza a gabonaintervencióban résztvevő, mintavételezési és minőségvizsgálati tevékenységet ellátó laboratóriumokkal kötendő megbízási szerződés mintáját, amely minta 5/a. és 5/b. számú mellékletei a laboratóriumok által elvégzett vizsgálatok eredményösszesítő táblázatainak adattartalmát határozzák meg. Jelen közlemény célja az adattartalom szűkítése.

A fentiekre tekintettel, jelen közlemény hatálybalépésével egyidejűleg a 10/2010. (I. 15.) számú MVH Közlemény 3. számú melléklete helyébe e közlemény Melléklete lép.

Továbbá a 10/2010. (I. 15.) számú MVH Közlemény V. c) pontja az alábbiak szerint módosul:

„a 10/2010. (I. 15.) számú MVH Közleményt módosító 12/2010. (I.28.) számú MVH Közlemény hatályba lépésétől számított 15 napon belül nyilatkozatot tesz, amelyben elfogadja a b) pontban említett Megbízási Szerződés - jelen Közleménynek megfelelő közös megegyezéssel történő - módosítását és amely nyilatkozatnak tartalmaznia kell a mintavétel, valamint a minőségvizsgálatok elvégzésére vonatkozó, a 106/2006. sz. MVH Közleményben és jelen Közleményben meghatározott szerződési feltételek elfogadását és”

II. A Közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

III. Kapcsolódó jogszabályok

• a Bizottság 2008. július 18-i 687/2008/EK rendelete a gabonafélék kifizető ügynökségek, illetve intervenciós hivatalok által történő átvételére vonatkozó eljárások létrehozásáról, valamint a gabona minőségének meghatározására szolgáló elemzési módszerek megállapításáról,

• a Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról,

• a Bizottság 2006. február 23-i 401/2006/EK rendelete az élelmiszerek mikotoxin tartalmának hatósági ellenőrzéséhez használandó mintavételi és elemzési módszerek megállapításáról,

• a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény,

• a gabona és rizs intervenciójáról szóló 140/2009 (X.29.) FVM rendelet.

IV. Mellékletek és további információk

A közleményhez kapcsolódó melléklet:

Megbízási szerződés

Jelen Közlemény, illetve melléklete a www.mvh.gov.hu „Közlemények” menüpontja alól tölthetők le. A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai Unió hivatalos honlapján, a http://europa.eu.int/eur-lex/hu/search/search_lif.html címen.

További információ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy az (1) 3743-603, és az (1) 3743-604 telefonszámon kérhető.

Budapest, 2010. január 28.

Margittai Miklós

elnök

Csatolt dokumentum

  • 12 2010 0128 (Csatolás dátuma: 2010.01.29., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 51 KB)
  • Melléklet_12_2010 (Csatolás dátuma: 2010.01.29., Utolsó módosítás dátuma: 2015.10.29., méret: 252 KB)

Kapcsolódó jogcímek