Jogcím

Kiválasztott jogcím: Válságtámogatás - Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása

Válságtámogatás - Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása

Utolsó módosítás: 2023.03.29 13:41

Intézkedés célja

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI.29.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatályos rendelkezései alapján a juh- és kecskeágazat termelési hatékonyságának növelése érdekében, apaállatok esetén az állattartó a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állítására a 2023. április 1. és április 30. közötti időszakban kizárólag válságtámogatás formájában igényelhet támogatást.

Támogatás jogosultja

Az az állattartó, aki megfelel a Rendelet 4. § (1) bekezdésében, valamint 6/D. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

Támogatás mértéke

A támogatás mértéke a saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén az a)–c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45 000 forint,

b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint,

c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad válságtámogatási keret figyelembevételével kerül meghatározásra.

Általános információk

Az válságtámogatás általános feltételeit az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2023. április 1. és április 30. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz. Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Kapcsolódó jogcímek