Jogcím

Kiválasztott jogcím: Válságtámogatás - Tömegtakarmány szállítás támogatása

Válságtámogatás - Tömegtakarmány szállítás támogatása

Utolsó módosítás: 2022.09.20 14:05

Jogcím/intézkedés célja

A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése értelmében az állattartó tömegtakarmány (széna, szalma, szenázs, szilázs, illetve ezek alapanyagai) szállítási költségeinek kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő válságtámogatást vehet igénybe.

Támogatás jogosultja

A Rendelet 1. § 1. pontja alapján válságtámogatást igénylő állattartónak minősül az a természetes vagy jogi személy, aki/amely

  • az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján 2021. évi kérelme alapján támogatásban részesült, vagy
  • a Vidékfejlesztési Program keretén belül a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzésére, ló állatfajra 2022. január 3. és 31. között támogatási kérelmét benyújtotta, vagy
  • a 2022. évben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján állatalapú támogatási kérelmét benyújtotta, és a támogatási kérelmét nem vonta vissza az alábbi támogatások tekintetében:

                                - anyajuhtartás támogatása,

                                - anyatehéntartás támogatása,

                                - hízottbika-tartás támogatása,

                                - tejhasznú tehéntartás támogatása.

Továbbá a támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki/amely megfelel a Rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

Támogatás mértéke

A válságtámogatás mértéke legfeljebb 300 forint/kilométer azzal, hogy egy állattartó legfeljebb 3000 kilométerre eső tömegtakarmány szállítási költség elszámolására jogosult.

A válságtámogatás nem haladhatja meg a kérelmező és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad válságtámogatási keretet.

Amennyiben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által igazolt, a tömegtakarmány szállításához szükséges kilométerben mért távolságot alapján számított támogatás összege nem éri el a 10 000 forintot, akkor a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a válságtámogatás iránti kérelmet elutasítja.

Általános információk

A válságtámogatás általános feltételeit az orosz–ukrán konfliktus miatt gazdasági nehézségekkel küzdő agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozó vállalkozások részére nyújtandó válságtámogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 25/2022. (VIII. 31.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2022. október 3. és 2022. október 9. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz.

Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmek elutasításra kerülnek.

Kapcsolódó jogcímek