Jogcím

Kiválasztott jogcím: Kocatartók kivételes alkalmazkodási támogatása

Kocatartók kivételes alkalmazkodási támogatása

Utolsó módosítás: 2022.07.14 14:44

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja, hogy a baromfiágazatot jelenleg sújtó kivételesen magas mértékű termelési költségek részbeni ellentételezésével hozzájáruljon a termelési feltételek biztosításához és ezen keresztül az élelmiszerbiztonság folyamatos fenntartásához és a piaci egyensúlyhiányok kezeléséhez.

Támogatás jogosultja

A támogatás igénybevételére az a kocatartó jogosult, aki vagy amely tekintetében a támogatás jogalapja az alábbi feltételek valamelyike alapján fennáll:

  1. a 2021. év tekintetében zöldítés jogcímen támogatási összeget megállapító döntéssel rendelkezik és 2022. évi egységes kérelme kiterjed a zöldítés jogcímre, vagy
  2. a tenyészkoca állatjóléti támogatása intézkedés keretében a 2021/2022. támogatási évben az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely, vagy a szén-dioxid és az ammónia tartalomra ajánlott érték 5%-kal történő csökkentése tevékenység vonatkozásában kifizetésben részesült és ugyanezen tevékenységekre a 2022. támogatási évre jóváhagyott támogatói döntéssel rendelkezik, vagy
  3. kocatartóként környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Támogatott állatfaj

Az intézkedés keretében kocának az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (FELIR) szerinti, a tárgynegyedév záró napját megelőző 365 napon belül fialt tenyészkocát és a tárgynegyedév záró napját megelőző 150 napon belül termékenyített tenyészkoca süldőt kell tekinteni.

Támogatás alapja

A támogatás az ENAR-ban 2022. március 31. napján élőként nyilvántartott tenyészkoca darabszám után igényelhető.

Kérelembenyújtás

A támogatási kérelmet 2022. július 16-a 00.00.00 óra és 2022. július 25-én 23.59.59 óra között kell benyújtani elektronikus úton az erre rendszeresített elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül. Elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés / Piaci intézkedések / Belpiaci Intézkedések / Kocatartók kivételes alkalmazkodási támogatása menüponton keresztül. A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, továbbá a támogatási időszakra vonatkozóan egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

 

 

Kapcsolódó jogcímek