Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás

Utolsó módosítás: 2021.04.19 16:14

Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági termelők részére, a mezőgazdasági termelők öngondoskodáson alapuló felelősségének megerősítése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés- és kezelés előmozdítását.

Az intézkedés célja, hogy azon termelők, akik a nemzeti kárenyhítési alap nyújtotta védelemnél nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből adódó termelési kockázataikat, speciális, piaci biztosítással egészíthetik ki azt. A kialakított biztosítási portfólió a hazai igényekhez, tapasztalatokhoz igazodva a korábban hagyományos mezőgazdasági biztosításokat kibővítette, átstrukturálta. Az intézkedés bevezetésével kibővül a biztosított növénykultúrák, illetve káresemények palettája és növekszik a biztosítással lefedett területek aránya is.

A rendelkezésre álló forrás keretösszege a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 támogatási időszakában 32 Mrd Ft. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szakaszonként 11 Mrd Ft, mely a tárgyév mezőgazdasági termelésére vonatkozóan megkötésre kerülő mezőgazdasági biztosítások támogatására vonatkozik.

A felhívás keretében, olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 20%-ot meghaladó mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak. A pályázati felhívás keretében kizárólag Magyarország területén található földterületekre kötött mezőgazdasági biztosítás díja támogatható.

Támogatási kérelmet nyújthat be az a mezőgazdasági termelő, aki a szerződés biztosítottja.

A mezőgazdasági termelő az egységes kérelmében bejelentett, használatában lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, a 2011. évi CLXVIII. törvényben, valamint a pályázati felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő, „A”, „B” és „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához igényelhet támogatást.

Az „A” típusú biztosítás a legfontosabb szántóföldi növényekre valamint gyümölcs ültetvényekre köthető, az összes biztosítási eseményt (jégeső-, aszály-, mezőgazdasági árvíz-, téli fagy-, tavaszi fagy-, őszi fagy-, felhőszakadás- és viharkár) magában foglaló csomagbiztosítás. A „B” típusú biztosítás keretében ültetvény és zöldségkultúrákra, ideértve a szántóföldi zöldségféléket is, köthető biztosítás a felhívásban meghatározott 8 kárnem közül egy vagy több kárnemre szabadon választhatóan. A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás az „A” és „B” típusú mezőgazdasági biztosítási konstrukciókban nem szereplő biztosítási konstrukciókat tartalmazza. Támogatás igényelhető mind az egységes kérelem benyújtása előtt, mind az azt követően megkötött – a tárgyév termésére vonatkozó – mezőgazdasági biztosítási szerződés díjának vonatkozásában.

A támogatási kérelem benyújtására, mely egyúttal kifizetési igénylés is, az egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszakban és az egységes kérelem keretében van lehetőség.

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek