Kiválasztott jogcím: A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása

Megjelenés: 2016.02.18. 15:56 Utolsó módosítás: 2018.08.14. 11:47

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásának célja a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) zárlati státuszú kórokozója (amerikai szőlőkabóca) elleni növényvédőszeres védekezés.

A támogatás mértéke a növényvédőszer vételárának 75 százaléka, illetve a gépi bérmunka-szolgáltatás ellenértékének 75 százaléka, de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 12.000 forint. A növényvédelmi hatóság által a fitoplazma fertőzés miatt határozatban körülhatárolt területen kívül eső árutermő szőlőültetvény és standard törzsültetvény tekintetében évente összesen legfeljebb 240.000 forint összeg igényelhető.

Támogatás jogosultja: a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés.

Támogatás elemei: növényegészségügyi megelőzés támogatás, valamint a körülhatárolt területen található szőlőültetvényen növényegészségügyi felszámolás támogatása.

A növényegészségügyi megelőzési támogatást azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely nem körülhatárolt területen található.

A növényegészségügyi felszámolás támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely körülhatárolt területen található.