Jogcím

Kiválasztott jogcím: Viharkár átmeneti támogatása

Viharkár átmeneti támogatása

Utolsó módosítás: 2022.03.03 18:25

Jogcím/intézkedés célja

A mezőgazdasági termelőeszközökben bekövetkezett viharkárok részbeni kompenzálásáról szóló 8/2022. (II. 28.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a mezőgazdasági termelő a 2022. január 30. napján bekövetkezett vihar által a termelőeszközében okozott kár részbeni kompenzálása céljából egyszeri, vissza nem térítendő átmeneti támogatást vehet igénybe.

 

Támogatás jogosultja

Az a mezőgazdasági termelő, aki/amely megfelel a Rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, többek között részére a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: NAK) a kárt igazolta.

 

Támogatás mértéke

Legfeljebb a termelőeszközben keletkezett, a NAK által igazolt kár összegének a 80 százaléka,

 

Általános információk

Az átmeneti támogatás általános feltételeit a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet írja elő.

A támogatási kérelem 2022. március 7. és 2022. március 11. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmek elutasításra kerülnek.

Ha a kár összege nem éri el a 10 ezer forintot, akkor a Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja.

Kapcsolódó jogcímek