Kiválasztott jogcím: Illegális bevándorlók okozta károk kompenzálása

Megjelenés: 2016.02.14. 22:08 Utolsó módosítás: 2016.02.14. 22:08

AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK ÁLTAL OKOZOTT MEZŐGAZDASÁGI KÁROK KOMPENZÁLÁSÁNAK DE MINIMIS TÁMOGATÁSA

Intézkedés célja: Az illegális bevándorlók által okozott mezőgazdasági károk kompenzálására igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról szóló 6/2016. (II. 9.) FM rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás vehető igénybe.

Támogatás jogosultja: A rendelet alapján vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére az mezőgazdasági termelő jogosult, aki a rendelet szerinti területen károsodott területtel rendelkezik, nyilatkozik a mezőgazdasági kárral érintett termőföldterület nagyságáról és hasznosítási módjáról, valamint arról, hogy a mezőgazdasági kárát illegális bevándorló okozta. Rendelkezik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által foglalkoztatott falugazdász igazolásával, továbbá amennyiben szükséges, a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozattal. A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában regisztrált, vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe. Nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt.

Támogatás mértéke: A támogatás mértéke szántóföld esetében legfeljebb 15.000 Ft/ha, ültetvények vagy szántóföldi és egyéb zöldségfélék – ideértve ezen növénykultúrák fóliás vagy üvegházi termesztését is – esetében legfeljebb 30.000 Ft/ha.

Az intézkedésre 100 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésre, ha a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos igény meghaladja ezt a keretet, akkor a megállapítható jogosult támogatási összegek arányosan visszaosztásra kerülnek.