Kiválasztott jogcím: Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására nyújtandó támogatások (EP-VP)

Megjelenés: 2016.02.02. 21:32 Utolsó módosítás: 2016.02.02. 21:35

Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására nyújtandó támogatások (EP-VP)

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére a természeti katasztrófa által sújtott területeken az erdőgazdálkodási potenciál helyreállításának támogatása érdekében.

A támogatás célja az erdőtüzek vagy egyéb természeti katasztrófák – az éghajlatváltozással összefüggő eseményeket is beleértve – és a katasztrófaesemények által károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása.

A támogatás az Evt. hatálya alá tartozó a 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető igénybe. Csak olyan káresemények esetén nyújtható be a támogatás, ahol korábban a gazdálkodó vagy a szakszemélyzet eleget tett a 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 37. § szerint előírt bejelentési kötelezettségének, a károsodás mértéke az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya által igazoltan eléri a felhívásban meghatározott mértéket és a káresemény 2014. július 1. után következett be.

Támogatást igénylő a felhívásban meghatározott feltételek alapján a káresemény bekövetkeztét követő két naptári éven belül, a tevékenység maradéktalan megvalósítását követően jogosult - egységes kérelem keretén belül - támogatási kérelem - egyúttal kifizetési igénylés benyújtására.

 

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján tájékozódhatnak.