Jogcím

Kiválasztott jogcím: Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (VP)

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése (VP)

Utolsó módosítás: 2022.09.14 13:43

1. VP2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése

A felhívás a vidéki térségekben a mezőgazdasági vállalkozások meglévő termékszerkezet piaci pozíciójának stabilizálására, fejlesztésére, a piaci igények alapján a termékszerkezet korszerűsítésére, megtermelt alapanyagok feldolgozásával hagyományos, kézműves termékek előállítására irányul. Az intézkedés hozzájárul a környezethatékonyság növeléséhez, jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítéséhez a vidéki területeken.

A támogatást főállású őstermelők vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek igényelhetik.

Támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő: 2016.03.31-2018.03.30.

A támogatási összeg fennmaradó 25 %-ának igénylésére legkorábban az első kifizetési kérelem benyújtásától számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető, legkésőbb a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított 60 hónapon belül.

A pályázati felhívás és mellékletei a Széchenyi 2020 honlapján elérhető.

 

2. VP2-6.3.1-20 Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

A felhívás a vidéki térségekben működő mezőgazdasági vállalkozások piaci pozíciójának stabilizálására és termékszerkezetének fejlesztésére irányul, az általuk megtermelt alapanyagok feldolgozásának és a hagyományos, kézműves termékeik előállítási technológiájának korszerű megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a környezethatékonyság növelését, valamint a jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítését a vidéki területeken.

A támogatást őstermelők vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek igényelhetik.

Támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő: 2020.11.06 - 2022.11.30. (A pályázati felhívásban megadott szakaszok szerint.)

A támogatási összeg 75%-ának igénylésére külön kérelem formájában nincs lehetőség. A Támogatói Okirat hatálybalépésével egyidejűleg kerül kifizetésre a támogatási összeg 75%-a.

A támogatási összeg fennmaradó 25%-ának igénylésére az üzleti tervben rögzítettek teljesítése esetén, a teljesítést követő év június 15-ig, de nem korábban, mint a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 3. év vége előtt van lehetőség a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 48. hónapot követő év június 15-ig.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek