Jogcím

Kiválasztott jogcím: Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

Utolsó módosítás: 2021.09.17 11:48

VP2-4.1.7-21 Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása

A felhívás támogatást biztosít a megtermelt szántóföldi és egyéb termények tárolási, szárítási és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, új üzemek létesítéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez. A támogatás kiterjed a megújuló energiaforrások alkalmazásának az ösztönzésére, felújítás esetén az energiahatékonyságot növelő technológiák alkalmazására.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • mezőgazdasági termelők,
  • kollektív beruházás keretében termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege támogatást igénylőnként minimum 50 millió Ft, maximum 1 Mrd Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek