Jogcím

Kiválasztott jogcím: Kertészeti üzemek megújításának támogatása

Kertészeti üzemek megújításának támogatása

Utolsó módosítás: 2021.09.17 11:28

VP2-4.1.3.5-21 Kertészeti üzemek megújításának támogatása

A Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása. A költséghatékony termelés szükségszerűsége előtérbe helyezi a nagy élőmunka-igényű kertészeti ágazat technológiai fejlesztését, ezzel együtt a kisebb üzemmérettel rendelkező gazdaságok technológiai megújulását.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • mezőgazdasági termelők,
  • kollektív beruházás keretében termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 25 millió forint.

A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

 

Kapcsolódó jogcímek