Jogcím

Kiválasztott jogcím: Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

Élelmiszeripai üzemek fejlesztése

Utolsó módosítás: 2021.09.17 11:24

VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

A felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához. A felhívás lehetőséget teremt feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

Támogatási kérelmet nyújthat be a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységet fejlesztő támogatást igénylő

  • mezőgazdasági termelő, termelői csoport és termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet,
  • mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. augusztus 31. napjáig van lehetőség.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):

- a közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a;

- a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

 

A megjelent pályázatról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak

Kapcsolódó jogcímek