Jogcím

Kiválasztott jogcím: Kertészet - Gomba-előállító üzemek fejlesztésének támogatása

Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása

Utolsó módosítás: 2021.09.17 11:40

VP2-4.1.3.4-21 Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása

A felhívás célja a gombatermesztő gazdaságokban megtermelt gomba mennyiségének növelése, amely lehetővé teszi a hazai fogyasztás emelése mellett a folyamatosan bővülő exportlehetőségek kihasználását és a feldolgozóipar igényeinek kielégítését is. Az ágazat további fejlesztésének feltétele a technológiaváltás elősegítése, a megfelelő mennyiségű és minőségű komposzt alapanyag rendelkezésére állása, ezért a Felhívás támogatja a komposzt előállító- és gombatermesztő kapacitás növelését, a termelők versenyképességének erősítését, az új, innovatív és környezetbarát technológiák és termesztési módok alkalmazását.

A Felhívás támogatja a gombatermesztéshez kapcsolódó létesítmények energiafelhasználás hatékonyságának javítását és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentését is. A gombatermesztő létesítmények és komposztüzemek esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által elősegíthető az ágazat energiahatékonyságának javulása.

A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.

A felhívás keretében támogatás kizárólag gombakomposzt előállításához és gombatermesztéshez kapcsolódó beruházásokhoz nyújtható.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • mezőgazdasági termelők,
  • kollektív beruházás keretében termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint szociális szövetkezet.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 13. napjától 2021. december 7. napjáig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege - egyéni és kollektív projekt esetén is - minimum 300 millió forint, maximum 2 milliárd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek