Jogcím

Kiválasztott jogcím: Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Utolsó módosítás: 2021.09.17 11:43

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

A felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • mezőgazdasági termelők,
  • kollektív beruházás keretében termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. napjától 2021. augusztus 23. napjáig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként - egyéni és kollektív projekt esetén is - maximum 500 millió forint.

A támogatás maximális mértéke:

- az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) a felhívás 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.

- a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (a felhívás 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

- A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

- A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek