Jogcím

Kiválasztott jogcím: Állattartó telepek megújításának támogatása

Állattartó telepek megújításának támogatása

Utolsó módosítás: 2021.09.17 11:36

VP2-4.1.1.9-21 Állattartó telepek megújításának támogatása

A felhívás alapvető célja a kisebb méretű állattartó telepek fejlesztéseinek támogatása.

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése révén. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

- mezőgazdasági termelők,

- kollektív beruházás keretében termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint szociális szövetkezet.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától 2021. július 22. napjáig van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege

  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege az 1., és a 2. célterületek tekintetében maximum 100 millió Ft, a 3. célterület tekintetében maximum 50 millió Ft, a 4. és 5. célterületek tekintetében maximum 20 millió Ft.
  • A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
  • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
  • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek