Jogcím

Kiválasztott jogcím: Külterületi helyi közutak fejlesztése (2021)

Külterületi helyi közutak fejlesztése

Utolsó módosítás: 2021.09.17 11:35

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben levő külterületi helyi közutak fejlesztése.

A felhívás keretében kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben (a Felhívás 3. és 4. számú melléklete alapján) található településeken megvalósítandó projektek támogatására van lehetőség.

A Vidékfejlesztési Program lehatárolása értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 30. naptól 2022. november 30. napig van lehetőség.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke a fejlesztés helye szerinti településre vonatkozóan a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet járási kategóriáinak megfelelő besorolás alapján az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 

A támogatás maximális összege

Maximális támogatási intenzitás

A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település

 

nem besorolt

kedvezményezett

fejlesztendő

komplex programmal fejlesztendő

 

300 millió Ft

95%

95%

95%

95%

 

Értékelési szakaszonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be egy támogatást igénylő. Egy projekt több megvalósítási helyszínt, beruházási elemet, tevékenységet is tartalmazhat. Több tevékenységre benyújtott támogatási kérelem esetében a támogatási kérelemben igényelhető támogatási összege nem haladhatja meg a támogatás maximális összegét, azaz a 300 millió forintot.

A felhívás keretében egy támogatást igénylő egyszer részesülhet támogatásban (beleértve, a támogatásban részesült konzorciumi tagokat is). Amennyiben a támogatást igénylő konzorcium tagjaként támogatási kérelmet nyújt be, úgy ugyanazon szakaszban önállóan vagy másik konzorcium tagjaként nem nyújthat be további támogatási kérelmet.

A pályázati lehetőségekről részletesen a Széchenyi 2020 honlapján közzétett felhívás alapján tájékozódhatnak.

Kapcsolódó jogcímek