Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: Méhészek kiegészítő átmeneti támogatása

Megjelenés: 2020.06.26. 13:48 Utolsó módosítás: 2021.07.12. 11:20

702/2014/EU bizottsági rendelet

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról