Megjelenés: 2017.02.21. 09:02 Utolsó módosítás: 2021.11.17. 10:59

Közérdekű adatok, adatkezelés

Közérdekű adatok

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) eljárására vonatkozó, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény a közérdekből nyilvános adatok vonatkozásában a következők szerint rendelkezik:

24. § (2) Az adatkezelő szerv által kezelt támogatási adatok közül közérdekből nyilvános adat e törvény alapján az adatkezelő szerv által folyósított, a központi költségvetésből, illetve az EMGA-ból, az EMVA-ból, illetve EHA-ból vagy az ETHA-ból finanszírozott támogatásban részesülő ügyfél:

            a)  családi és utóneve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye,

            b) a támogatás jogcíme,

            c) a folyósított támogatás összege, valamint

            d) a jogosulatlan részvétel, vagy szabálytalanság miatt visszafizetett támogatási összege.

amely adatok a Kincstár honlapján (https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu) a Közérdekű adatok - Tevékenységre működésre vonatkozó adatok - Közzétételi listák menüpontok alatt negyedévenként közzétételre kerülnek.

A közérdekből nyilvános adatok keresésére a Kincstár az alábbi linken keresőprogramot biztosít, ahol lehetősége nyílik ügyfél, település, jogcím és a megítélt, kifizetett támogatási összeg szerinti keresésre:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/tamogatasi-adatok-a-bizottsag-908-2014-eu-vegrehajtasi-rendelete-alapjan-publication-of-data-according-to-commission-implementing-regulation-no-908-20

Adatkezelés

A Kincstár honlapján megjelenítésre került adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást adjon az ügyfeleknek arról, hogy ha az ügyfél a Kincstár honlapján, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon regisztrál a honlap személyre szabott szolgáltatásainak igénybevétele érdekében, akkor a Kincstár az ügyfélről milyen adatokat gyűjt, és azt milyen módon használja fel. Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/hu/altalanos-tartalmak-listaja/-/content/dh2CtnCPfC1a/adatkezelesi-nyilatkozat