Közlemények Közlemények

 

23/2017. (III. 21.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

A dohány szerkezetátalakítási nemzeti program alapján megállapított jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változással kapcsolatos eljárási szabályokról

22/2017. (III. 21.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban történő 2017. tárgyévi kötelezettség-megosztásról

21/2017. (III. 17.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet alapján a 2016/2017 borpiaci évben benyújtandó „Támogatási kérelem” nyomtatvány közzétételéről

20/2017. (III. 17.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéről

19/2017. (III. 14.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a borászati termékek harmadik országokban 2015 és 2017 között történő promóciójának támogatásáról szóló 4/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti támogatás igénybevételéhez rendszeresített nyomtatványokról

18/2017. (III. 8.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

Az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről

17/2017. (III. 2.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében - egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő agrárgazdasági ágazatok részére - nyújtott átmeneti kamat-, kezelési költség-, kezességi díj támogatások lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

16/2017. (III. 2.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

az egyes kedvezőtlen piaci helyzetben lévő mezőgazdasági vállalkozások részére az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott átmeneti támogatáshoz kapcsolódó költségtámogatás lehívásához szükséges nyomtatvány rendszeresítéséről

15/2017. (III. 2.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

13/2017. (II. 28.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a 2017/2018. tanévi iskolagyümölcs-programban történő részvételre jóváhagyott szállítók közzétételéről

12/2017. (II. 23.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján a méhész-gazdálkodók által igénybe vehető egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványokról

11/2017. (II. 23.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványokról

10/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2017. évi „Megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem” nyomtatvány közzétételéről

9/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a 2017-es támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzetei anyajuhtartás támogatás igényléséről

8/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet szerinti varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása intézkedéshez rendszeresített nyomtatványokról

7/2017. (II. 16.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

az eljárásbeli jogutódlás bejelentésének szabályairól

6/2017. (II. 16.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a történelmi bázisjogosultsághoz kapcsolódó, pénzintézetek által, a Magyar Államkincstár ügyfeleivel megkötött előfinanszírozási szerződésekkel összefüggő tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettségről

5/2017. (II. 14.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

4/2017. (II. 9.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről

3/2017. (II. 9.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről