Közlemények Közlemények

 

19/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

18/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

17/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

16/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

15/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli terültekkel való nemzetközi együttműködés jogcím keretében nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

14/2015 (I.23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

13/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

12/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

11/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről

10/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről

9/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

8/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

7/2015 (I. 23.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

5/2015 (I. 21.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított

a LEADER Helyi Akciócsoportok feladatellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás keretében nyújtott támogatás és kifizetés igényléséről

4/2015 (I. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX. 9.) MVH Közlemény módosításáról

3/2015 (I. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos archív

a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának 2014. évi igénybevételéhez kapcsolódó feltételek és kötelezettségek teljesítésének mértékéről

2/2015 (I. 12.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

A Gazdálkodói Információs Szolgálat 2015. évi működtetéséhez nyújtott támogatásról szóló MVH közlemény

224/2014 (XII. 19.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről

220/2014 (XII. 19.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

a sovány tejpor rögzített áron történő felvásárlásáról

215/2014 (XII. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos archív

A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről