Közlemények Közlemények

 

8/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet szerinti varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása intézkedéshez rendszeresített nyomtatványokról

7/2017. (II. 16.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

az eljárásbeli jogutódlás bejelentésének szabályairól

6/2017. (II. 16.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a történelmi bázisjogosultsághoz kapcsolódó, pénzintézetek által, a Magyar Államkincstár ügyfeleivel megkötött előfinanszírozási szerződésekkel összefüggő tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettségről

4/2017. (II. 9.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről

2/2017. (I. 30.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a tejfelvásárlókra vonatkozó jelentési és nyilvántartási kötelezettségekről és a felvásárlók által az intézkedés kapcsán használható nyomtatványok rendszeresítéséről

103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény
Hatályos

az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól

101/2016. (XII. 20.) számú MVH Közlemény
Hatályos

A beszállított nyers tej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatásra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása

81/2016. (IX. 16.) számú MVH Közlemény
Hatályos

A beszállított nyerstej mennyiségének csökkentéséért megállapítható támogatás

78/2016. (VIII. 25.) számú MVH Közlemény
Hatályos archív

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 128/2013. (VII.3.) MVH Közlemény módosításáról

54/2016. (V. 27.) számú MVH Közlemény
Hatályos

Az állatalapú támogatásokhoz (anyatehéntartás, anyajuhtartás) kapcsolódó birtokátruházás bejelentésekről

52/2016. (V. 27.) számú MVH Közlemény
Hatályos

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás 2015/2016. gazdálkodási évére vonatkozó kifizetési kérelem benyújtás részletes feltételeiről

51/2016. (V. 27.) számú MVH Közlemény
Hatályos

a 2016. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 40/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény módosításáról

50/2016. (V. 19.) számú MVH Közlemény
Hatályos archív

a 2016. támogatási évre vonatkozó átmeneti nemzeti tejtámogatás részfizetéséről történő lemondási lehetőségről szóló 39/2016. (IV.21.) MVH Közlemény módosításáról

42/2016. (IV. 25.) számú MVH Közlemény
Hatályos

A kis-és középvállalkozások minősítésére vonatkozó ún. KKV kód bejelentésének szabályairól

40/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény
Módosított

a 2016. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 40/2016. (IV.21.) számú közlemény

39/2016. (IV. 21.) számú MVH Közlemény
Módosított archív

a 2016. támogatási évre vonatkozó átmeneti nemzeti tejtámogatás részfizetéséről történő lemondási lehetőségről

1/2016. (I. 22.) számú MVH Közlemény
Hatályos archív

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2016. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól

140/2015. (XI. 24.) számú MVH Közlemény
Hatályos

az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások kifizetésének igényléséről

139/2015. (XI. 20.) számú MVH Közlemény
Hatályos

Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről

137/2015. (XI. 16.) számú MVH Közlemény
Hatályos

2015. évi egységes kérelem benyújtásáról szóló 45/2015. (IV. 8.) számú MVH Közlemény módosításáról