Közlemények Közlemények

 

10/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2017. évi „Megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem” nyomtatvány közzétételéről

9/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a 2017-es támogatási év termeléshez kötött- és átmeneti nemzetei anyajuhtartás támogatás igényléséről

8/2017. (II. 22.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a 4/2017. (I. 23.) FM rendelet szerinti varroa atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszeres védekezés támogatása intézkedéshez rendszeresített nyomtatványokról

7/2017. (II. 16.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

az eljárásbeli jogutódlás bejelentésének szabályairól

6/2017. (II. 16.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a történelmi bázisjogosultsághoz kapcsolódó, pénzintézetek által, a Magyar Államkincstár ügyfeleivel megkötött előfinanszírozási szerződésekkel összefüggő tájékoztatási és nyilatkozattételi kötelezettségről

5/2017. (II. 14.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

4/2017. (II. 9.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről

3/2017. (II. 9.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

2/2017. (I. 30.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

a tejfelvásárlókra vonatkozó jelentési és nyilvántartási kötelezettségekről és a felvásárlók által az intézkedés kapcsán használható nyomtatványok rendszeresítéséről

1/2017. (I. 23.) számú Kincstár Közlemény
Hatályos

A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban vállalt 2016. tárgyévi kötelezettségek teljesítéséről szóló nyilatkozat és az azzal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű támogatási kérelem benyújtásának feltételeiről