Közlemények Közlemények

 

176/2014 (XI.04.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

A gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról

174/2014 (X. 17.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 174/2014. (X. 17.) számú közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján nyújtott kifizetés igénylésének feltételeiről

171/2014 (X.15.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. priorítási tengelye szerint nyújtandó beruházási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 146/2014. (IX. 30.) számú MVH Közlemény módosításáról

170/2014 (X.14.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 104/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról

164/2014 (X. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 117/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

163/2014 (X. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló 120/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

162/2014 (X. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 118/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

161/2014 (X. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről szóló 115/2014. (VII. 22.) számú MVH közlemény módosításáról

160/2014 (X. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 119/2014. (VII. 22.) MVH közlemény módosításáról

159/2014 (X. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 116/2014. (VII.22.) számú MVH közlemény módosításáról

158/2014 (X. 13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének részletes feltételeiről szóló 106/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény módosításáról

154/2014 (X.13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 101/2014. (VII.22.) MVH Közlemény módosításáról

153/2014 (X.13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztése jogcímre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 102/2014. (VII.22.) MVH Közlemény módosításáról

142/2014 (IX.22.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 135/2014. (IX.09.) MVH Közlemény módosításáról

138/2014 (IX. 22.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Módosított archív

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről

137/2014 (IX.15.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos archív

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg 90 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

135/2014 (IX.9.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

126/2014 (VIII. 19.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás keretében a 2014. évi kifizetési kérelem benyújtásáról

123/2014 (VII.22.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

Fás és lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról

122/2014 (VII.22.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
Hatályos

Ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatásokhoz kapcsolódóan a 2014. évi egységes kérelemben bejelentett ültetvényekkel kapcsolatban további számlaelszámolás benyújtásáról