118/2015 (IX. 25.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
2015.09.28. 11:17 archív Hatályon kívül helyezve Utolsó módosítás:  2015.09.28. 11:35

a történelmi bázisjogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény módosításáról

I. A módosítás indoka


A történelmi bázisjogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) módosult a Burley és Virginia dohány történelmi bázisjogosultáság átírása iránti kérelmek benyújtási határideje, valamint változtak a tejtermelés támogatás történelmi bázisjogosultság átruházására és ideiglenes átengedésére vonatkozó szabályok a tejkvótarendszer megszűnése miatt, ezért a történelmi bázisjogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjéről szóló 102/2013. (VI. 24.) MVH Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosítása vált szükségessé.


II. A Közlemény módosuló rendelkezései


1. A Burley és Virginia dohány történelmi bázisjogosultság átruházási kérelmek benyújtására nyitva álló határidő változott, ezért a Közleménynek az „Átruházás/ ideiglenes átengedés alapján történő átírás” című III/a. pontjának benyújtási határnapra vonatkozó része az alábbiak szerint módosul:


Benyújtási határnap: tárgyév szeptember 30.


Kivétel : Burley és Virginia dohány történelmi bázisjogosultság átruházására vonatkozó kérelmek esetén, melyek benyújtási határideje :


2015. támogatási évben szeptember 15. és október 7. közötti időszak,


2016. támogatási évtől kezdődően április 1. és április 30. közötti időszak.


2. Megváltoztak a tejtermelés támogatás történelmi bázisjogosultság átruházására és ideiglenes átengedésére vonatkozó szabályok, ezért a Közleménynek az „Átruházás/ ideiglenes átengedés alapján történő átírás” című III/a. pontjának a tejtermelés történelmi bázissal kapcsolatos két bekezdése az alábbiak szerint módosul:

  • A tejtermelés támogatása történelmi bázisjogosultság átruházása, illetve ideiglenes átengedése esetén benyújtott átírási kérelem alapján az MVH csak abban az esetben és olyan mértékben vezeti át a nyilvántartásában a kérelemben szereplő mennyiségű történelmi bázist, ha az átvevőnek a történelmi bázisjogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedésével rendelkezésére álló történelmi bázisa nem haladja meg az átruházási kérelem benyújtásakor az ENAR nyilvántartás szerint az összes tenyészetében található, a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 1. § 15. pontja szerinti tejhasznú tehenenként számított 7100 kg-ot.

3. Jelen közlemény 2. számú mellékletét képező, a központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatóval kiegészül a Közlemény.

III. A Közlemény melléklete

1) számú melléklet: Kitöltési útmutató a K9000 nyomtatványhoz
2) számú melléklet: Tájékoztató a központi költségvetésből, illetve az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott támogatások kedvezményezettjére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról

IV. A Közlemény hatálya


E közlemény a kihirdetése (az MVH honlapján történő közzététele) napján lép hatályba.

A Közlemény további részei változatlanul hatályban maradnak.

További információ elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon és az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az esetben a jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2015. szeptember 25.


Dr. Gyuricza Csaba
elnök

Csatolt dokumentum
2015.09.28. méret: 160 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2015.09.28. méret: 107 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2015.09.28. méret: 57 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.