94/2020. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény
2020.09.28. 12:56 Hatályos Utolsó módosítás:  2021.03.16. 21:34

a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet , az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban együttesen: csekély összegű bizottsági rendeletek) bevezette az egy és ugyanazon vállalkozás fogalmát.

A csekély összegű bizottsági rendeletekkel összhangban, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] a csekély összegű támogatást igénybe vevők részére nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre, az alkalmazott üzleti évre (mely alapján a keretkihasználtságot ellenőrizni szükséges), valamint az adott üzleti évben és az azt megelőző két üzleti évben igénybe vett általános csekély összegű támogatások összegére (mértékére) vonatkozóan.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Támogatási törvény) 26. § (1) bekezdésének f) pontja, valamint a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vezeti a csekély összegű bizottsági rendeletek hatálya alá tartozó, az egy és ugyanazon vállalkozásokra vonatkozó adatokat is tartalmazó mezőgazdasági, halászati, valamint a vidékfejlesztési, erdészeti és vadgazdálkodási célú általános (a továbbiakban együttesen: mezőgazdasági célú) csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszerét.

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. § (2) bekezdése szerinti egy és ugyanazon vállalkozás minőségre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség abban az esetben áll fenn, ha a mezőgazdasági célú csekély összegű támogatást igénylő kedvezményezett más, a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben csekély összegű támogatást igénybe vett kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül.

Az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre és a naptári évtől eltérő üzleti év alkalmazására vonatkozó nyilatkozatot a Kincstár részére kell teljesíteni.

A Támogatási törvény 38. § (2) bekezdése alapján a Nyilatkozatot kizárólag ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani az erre rendszeresített elektronikus felületen keresztül.

Csatolt dokumentum
2020.09.28. méret: 94 KB Utolsó módosítás dátuma:  2020.09.28.
2020.09.28. méret: 114 KB Utolsó módosítás dátuma:  2020.09.28.
2020.09.28. méret: 119 KB Utolsó módosítás dátuma:  2020.09.28.
2020.09.28. méret: 440 KB Utolsó módosítás dátuma:  2020.09.28.
Kapcsolódó jogcímek