191/2013 (XII.13.) SZÁMÚ MVH KÖZLEMÉNY
2013.12.13. 14:51 Hatályos Utolsó módosítás:  2013.12.16. 17:28

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó, támogatások igénybevételének részletes feltételeiről.

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez a 2013. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII.12.) VM rendelet  alapján nyújtott támogatás igénybevételének részletes rendjéről szól, és a támogatás igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó űrlapokat rendszeresíti.

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által a támogatási rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 302/2013. (XII.13.) IH közleményben közzétett, a támogatási rendeletben megjelölt célterületek vonatkozásában lezárt gépkatalógusban meghatározott kódok alapján beazonosítható gépek és technológiai berendezések (a továbbiakban: gép) beszerzésére az alábbi célterületekhez kapcsolódóan, a támogatási rendelet 2. § (2) bekezdése alapján:

 

1. célterület:   az állattenyésztés technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez,

  

 

2. célterület:   az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése céljából támogatható gépek beszerzéséhez.

 

A támogatási kérelmek az adott célterületen belül, az értékelés alapján jóváhagyott támogatási összeg alapján kis- és nagyértékű gépbeszerzésekre kerülnek csoportosításra és külön rangsorolásra, az alábbiak szerint:

 

•·         Kisértékű gépbeszerzés: amely esetén a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 15 000 000 Ft,

•·         Nagyértékű gépbeszerzés: az a kisértékű gépbeszerzésnek nem minősülő gépbeszerzés, melynek esetében a támogatási kérelemre jóváhagyott támogatási összeg legfeljebb 250 000 000 Ft.

Csatolt dokumentum
2013.12.13. méret: 14 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2013.12.13. méret: 636 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2012.06.15. méret: 23 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2013.12.13. méret: 37 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2013.12.16. méret: 247 KB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.
2013.12.16. méret: 10 MB Utolsó módosítás dátuma:  2015.10.29.