Kiemelt dokumentumok

Tájékoztató a MÁK által működtetett monitoring rendszerbe történő MVH általi adatszolgáltatásról

Tájékoztató a MÁK által működtetett monitoring rendszerbe történő MVH általi adatszolgáltatásról

Utolsó módosítás: 2016.01.08 10:56

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk azon T. Ügyfeleinket, akik részére az MVH 2015. évben hozott támogatási döntés alapján költségvetési támogatást folyósított, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 107. § (1) bekezdésében előírt jogszabályi kötelezettségének eleget téve az MVH a Magyar Államkincstár részére, az általuk működtetett monitoring rendszerbe továbbítja a támogatással kapcsolatos adatokat. Ezen adatokhoz a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférnek.

Amennyiben a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz való hozzáféréssel kapcsolatban észrevételt kíván tenni, annak megtételére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak alapján van lehetősége.