Kiemelt dokumentumok

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató

Utolsó módosítás: 2017.04.07 12:13

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatásokért Felelős Elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egység kezelésében lévő bankszámlákról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X.28.) Korm.rend. 1. § (1)-(2) bekezdése, valamint (4) bekezdése alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt. 2017. január 1. napjától az MVH általános jogutódja a Magyar Államkincstár. Ezen változásra tekintettel a Kifizető Ügynökség kezelésében lévő bankszámlák az alábbiak szerint változtak.

Kérjük, hogy a jövőben az utalások sikeressége érdekében az alábbi táblázatban foglalt adatoknak megfelelően szíveskedjenek az utalásokat intézni.

Változás Bankszámla korábbi elnevezése Bankszámla korábbi száma Bankszámla hatályos elnevezése Hatályos 
bankszámlaszám
ERA-kód ÁHT-kód
nincs Változatlan Változatlan Szabálytalanságok lebonyolítási számla 100320000028756000000031 4K3652 345239
nincs Változatlan Változatlan EMVA Beszedési lebonyolítási számla 100320000028756000000141 4K3652 345239
Új - - Új Vidékfejlesztési Program fejezeti kezelésű EFK 100320000122019151700007 3B363 343040
Van! Kárenyhítési lebonyolítási számla 100320000028162900000017 Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámla 100320000122019151900001 4K3652 265978

 

A korábbi 10032000-00281629-00000017 sz. Kárenyhítési lebonyolítási számla megszűnt, helyébe a fenti táblázatban található Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámla lépett. Kérjük, hogy a jövőben a megszűnt számlára utalandó tételeket a Mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti alszámlára teljesítsék.