Jogok és feltételek Jogok és feltételek

Megjelenés: 2015.09.24. 09:16 Utolsó módosítás: 2015.09.24. 09:16

Jognyilatkozat

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) www.mvh.gov.hu honlapja, illetve weboldalai (a továbbiakban: Honlap), az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azoknak vagy bármely részüknek jogosulatlan felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül.

Az MVH fenntartja a Honlap bármely részének, bármilyen technikával történő másolásával, és terjesztésével kapcsolatos jogokat. A Honlap audio és vizuális tartalma bárki által szabadon felhasználható, idézhető és többszörözhető a forrás pontos megjelölésével, amennyiben a további felhasználás nem kereskedelmi, illetve üzleti célú, és megfelel a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek.

Jogosulatlan felhasználás észlelése esetén a vonatkozó jogszabályok szerinti egyéb intézkedésen kívül, az MVH követeli a jogsértő magatartás abbahagyását és kárának megtérítését.

Az MVH Honlapját más honlapokhoz csatolni csak formai és tartalmi változtatás nélkül lehet, és akkor, ha az nem szolgál hirdetési célokat. Kérjük, a kapcsolt oldal címét és a kapcsolattartó személy értesítési címét a következő címre küldjék: szerkesztoseg@mvh.gov.hu. Az MVH  fenntartja magának a jogot, hogy a méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emeljen, és annak megszüntetését kezdeményezze.

A Honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a Honlapon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de az MVH nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Az MVH nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy más hasonló ok folytán keletkeztek.

Az MVH fenntartja a jogot, hogy a Honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A Honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az MVH-t semmiféle felelősség nem terheli.

A Honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának.

A Honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatban további információt kaphat a következő címen: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Honlap Szerkesztőbizottság, 1385 Budapest 62. Pf. 867. Kérjük, a levélben közölje nevét, elektronikus postacímét és a felhasználás kívánt módozatát.