Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások

Megjelenés: 2020.07.28. 13:42 Utolsó módosítás: 2020.08.04. 10:49

A Bizottság 2014. június 25-i 702/2014/EU rendelete

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról