Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: Szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása

Megjelenés: 2009.11.04. 13:46 Utolsó módosítás: 2021.04.15. 09:28

A szőlőültetvények szerkezet-átalakításának és átállításának támogatása jogcím ismertetője

Jogcím/intézkedés célja

Az intézkedés célja, hogy az irányadó uniós jogszabályok alapján elősegítse a szőlő- és bortermelésnek az ágazat keresleti-kínálati viszonyaihoz történő igazítását, az ültetvények korszerűsítését, valamint a termelők versenyképességének javítását.

Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának minősül:

  • a fajtaváltás (ültetés + támberendezés létesítés);
  • az ültetvény áttelepítése (ültetés + támberendezés létesítés);
  • a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása (meglévő ültetvény támberendezésének kizárólag új alapanyagokkal történő teljes cseréje).

 

Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja

Az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki/amely a szerkezetátalakításban részesíteni kívánt ültetvény használója, aki/amely  rendelkezik jóváhagyott egyéni tervvel.

  • Az elszámolható hektáronkénti költségáltalányok

           Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 1. számú melléklete, illetve az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 1. számú melléklete szerint.

  • A támogatás mértéke

           Az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 4. §-a, illetve az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 4. §-a szerint.

 

Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.