Kiválasztott jogcím: Magyar Méhészeti Nemzeti Program

Megjelenés: 2009.11.02. 12:17 Utolsó módosítás: 2021.10.18. 12:37

Magyar Méhészeti Nemzeti Program

 1. Az intézkedés célja

 

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján.

 

 1. A támogatás jogosultja

Támogatás igénybevételére az a természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: kérelmező) jogosult, aki vagy amely

 • a Támogatási törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdésének megfelelően a kifizetési kérelem benyújtásakor a Támogatási törvény alapján vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel és
 • megfelel az 57/2019. (XII. 14.) AM rendeletben előírt egyes intézkedések megvalósítására vonatkozó feltételeknek.

 

 1. Azon méhész gazdálkodó jogosult a:
 • méz és méhészeti termékek kinyeréséhez és kiszereléséhez, valamint a léptároláshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása,
 • vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének támogatása,
 • higiénikus alj beszerzésének támogatása,
 • OMME termelői mézesüveg beszerzésének támogatása,
 • OMME méz-zárszalag beszerzésének támogatása,
 • termelői mézek kereskedelemben használt vonalkódjának beszerzési költség támogatása,
 • méhészek kommunikációját és működését segítő eszközök beszerzésének támogatása,
 • varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása,
 • méhhigiéniás körülmények javításának és méhlegelő telepítésének támogatása
 • méhanya támogatás

alintézkedésekre támogatás igénybevételére, aki fentieken túl:

 • az adott végrehajtási időszakban a 119/2007. (X. 18.) FVM rendeletben foglaltaknak megfelelően - az 57/2019. (XII. 14.) AM rendeletben meghatározott határidőben - bejelentette a végrehajtási időszakban elvégzett, a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 7. §-a szerinti monitoring vizsgálat során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz és erről nyilatkozik a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg,
 • a kifizetési kérelem benyújtásának napján rendelkezik méhállománnyal, amiről nyilatkozik a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg,
 • a kifizetési kérelem benyújtásának évében az OMME tagja, amiről nyilatkozik a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg.

 

 1. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) és az OMME-vel együttműködési megállapodást kötött, önálló jogi személyiségű méhészeti egyesület (OMME tagszervezete) jogosult támogatás igénybevételére az alábbi alintézkedések esetén:
 • Regionális rendezvény megszervezése és az azon való részvétel támogatása,
 • Elméleti ismeretterjesztés támogatása,
 • Bemutató méhészetek látogatásának támogatása,
 • Méhegészségügyi felelősök képzésének támogatása,
 • OMME tagszervezetek kommunikációját és működését segítő eszközök támogatása.

 

 1. Az OMME jogosult támogatás igénybevételére az alábbi alintézkedések esetén:
 • Kongresszuson, konferencián, kiállításon, szakmai tanulmányúton, nemzetközi rendezvényen való részvétel támogatása,
 • Kongresszus, konferencia, kiállítás, szakmai tanulmányút, nemzetközi rendezvény szervezésének támogatása,
 • Méhészeti képzés országos koordinálásának támogatása,
 • Méhegészségügyi ismeretek gyűjtésének, valamint terjesztésének támogatása,
 • Méhészújság elkészítésének, terjesztésének valamint egyéb méhészeti témájú információk közzétételének támogatása,
 • Méhészeti témájú filmek készítésének támogatása,
 • Szaktanácsadó-hálózat működtetésének támogatása,
 • Termelői mézesüveg gyártásához szükséges formagarnitúra beszerzésének támogatása,
 • OMME szervezeti ülés költségeinek támogatása,
 • OMME ingatlan költségeinek támogatása,
 • OMME kommunikációját és működését segítő eszközök támogatása,
 • A kereskedelmi forgalomban kapható mézek vizsgálatának támogatása,
 • Fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelő hálózat kialakításának és működtetésének támogatása,
 • Méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring vizsgálat támogatása,
 • Alkalmazott kutatás elvégzésének támogatása - kutatási koordinátor díjának elszámolása,
 • Alkalmazott kutatás elvégzésének támogatása - szakmai bíráló bizottság díjának elszámolása,
 • Piacmonitoring támogatása.

 

 1. Méhészeti tárgyú, alkalmazott kutatás elvégzésére támogatást az agrárpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott kutatási tervről kiállított igazolással rendelkező és a kutatási tervet végrehajtó szervezet, intézmény igényelhet.

 

A támogatás mértéke

 

A fenti alintézkedésekre maximálisan igényelhető támogatás mértékét az 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet határozza meg.

 

  IV. Általános információk

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.