Kiválasztott jogcím: Területalapú (SAPS) támogatások

Megjelenés: 2009.11.11. 09:17 Utolsó módosítás: 2011.03.31. 15:02

Egységes területalapú támogatás

Egységes területalapú támogatás és a kiegészítő támogatás jogcím-ismertető

Az Európai Unió által finanszírozott egységes területalapú támogatás (Single Area Payment Scheme - SAPS) a föld hasznosításától függetlenül igényelhető a közösségi jogszabályok által meghatározott területekre. A támogatás jogosultja a föld jogszerű használója. Az uniós közvetlen egységes területalapú támogatás forrása az adott támogatási évre az EU Bizottsága által rendeletben meghatározott összeg. Ezt az összeget az úgynevezett SAPS-területtel (bázisterülettel) elosztva adódik a maximális hektáronkénti támogatás (ez utóbbi hektáronkénti támogatás csökkenhet a visszaosztási ráta értékével). A támogatás mértékét a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) rendelete határozza meg. Az átváltási árfolyamról az EU külön jogszabály alapján rendelkezik.

Az egységes területalapú támogatás (SAPS) és a termeléshez kötött növénytermesztési kiegészítő támogatások általános igénylési és jogosultsági feltételei:


• A támogatásra való jogosultság szempontjából a termőföld tényleges hasznosítási állapotát kell figyelembe venni (nemzeti kiegészítő támogatások esetében). A SAPS támogatás esetében az adott területen nem kötelező a növénykultúra termesztése, de a területnek az uniós és nemzeti jogszabályok által előírtak szerint támogathatónak kell lennie.


• Egy adott gazdasági évben bármely megművelt mezőgazdasági parcellára (így területalapú támogatásokra is) csak egyszer nyújtható be támogatási kérelem (több jogcímre természetesen a jogszabályban előírt feltételek alapján igényelhető az adott támogatás).


• Támogatás 1 hektárnál kisebb támogatható területre nem folyósítható, ezen belül egy parcella támogatható mérete nem lehet kisebb 0,25 hektárnál. Kivételt képez az az eset, ha a SAPS kérelemben a szőlő- és gyümölcsültetvények támogatható területe meghaladja a 0,3 hektárt. (Ha a kérelem által érintett parcellák támogatható összterülete nem éri el az 1 hektárt, azonban tartalmaz legalább 0,31 hektár nagyságú támogatható szőlő- és/vagy gyümölcsültetvényt, a többi parcellára is jár a támogatás az ellenőrzések függvényében)


• A támogatás további feltétele a kölcsönös megfeleltetés (KM) rendszerében előírt feltételrendszer előírásainak betartása. A KM előírásait a gazdaság teljes területén kötelező betartani.


• Adott terület után területalapú támogatásra a gazda csak akkor lehet jogosult, ha az adott területe már 2003. június 30-án is megfelelő mezőgazdasági állapotban volt.