Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP)

Megjelenés: 2017.03.16. 20:09 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 15:21

Mikortól kell főállású egyéni vállalkozóvá válnom? (VP fiatal gazda)

A pályázati felhívás 4.1 pontja alapján a támogatási kérelmet benyújtó ügyfélnek a kérelem benyújtásakor egyéni vállalkozónak kell lennie mezőgazdasági főtevékenységgel. Ezen kívül a pályázati felhívás 3.4.1.1 B) fejezet 4. pontja alapján az ügyfél köteles a működtetési időszak 3. évének január 1. napjától főállású egyéni vállalkozóvá válni. A főállású egyéni vállalkozó fogalmát a pályázati felhívás 1. melléklete tartalmazza.

„Főállású egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, aki:

• egyidejűleg nem áll heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban,

• nem folytat tanulmányokat közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében,

• egyéni vállalkozó, és egyidejűleg társas vállalkozóként is biztosított, főszabályként egyéni vállalkozói jogviszonyában minősül főfoglalkozásúnak (ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem), továbbá akkor, ha

• egyéni vállalkozóként a járulékait a főfoglalkozású egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályok szerint fizeti meg (kivéve a közreműködő bevonásának időszaka alatt).

A főállású egyéni vállalkozónak és a főállású társas vállalkozónak a mezőgazdasági tevékenységet főtevékenységként kell végeznie. Mezőgazdasági tevékenységként az alábbi szakágazatba tartozó tevékenységek fogadhatóak el: 0111-0150 és 0170.”

Továbbá a pályázati felhívás 11. mellékletének (Üzleti terv) II. 4. fejezete alapján vállalhatja az ügyfél, hogy már a működtetési időszak 2. évétől főállású egyéni vállalkozóvá válik.