Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás (VP)

Megjelenés: 2017.03.16. 20:28 Utolsó módosítás: 2021.04.21. 15:18

A tartalmi értékelési szempontokhoz kapcsolódóan mely minőségrendszerek fogadhatóak el? (VP fiatal gazda)

A Fiatal Gazdák Induló Támogatása intézkedés esetében többletpontra jogosult az a támogatást igénylő, aki minőségrendszerhez csatlakozik. (A felhívás 4. fejezete szerint: A támogatást igénylő minőségrendszerben vesz részt, vagy vállalja, hogy legkésőbb a működtetési időszak második évének december 31. napjáig csatlakozik minőségrendszerhez. Az erről szóló igazolást a második kifizetési kérelemmel egyidejűleg kell benyújtani.)

Elfogadható minőségrendszerek, melyekhez csatlakozva, és azok feltételrendszerének megfelelve a támogatást igénylő többletpontra jogosult, a 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pontjának i, iii, iv, v alpontjai szerinti, a következő rendeletek és rendelkezések értelmében létrehozott minőségrendszerek:

az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete (Door adatbázisban rögzített védett földrajzi elnevezésű és eredetmegjelölésű termékek)

az Európai Parlament és a Tanács 110/2008/EK rendelete (Oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel rendelkező szeszes italok E-Spirit adatbázisban szereplő termékei)

Tanács 1601/91/EGK rendelete (Ízesített borra, ízesített boralapú italokra és az ízesített boralapú koktélokra vonatkozó szabályok – magyar termék ebben a kategóriában jelenleg nem szerepel)

Az 1308/2013/EU tanácsi rendelet II. része, II. címe I. fejezetének a borra vonatkozó Ia. szakasza; ( Eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések a borágazatban, E-Bacchus adatbázisban szereplő védett elnevezésű borok)

A fenti minőségrendszerek olyan, az Európai Bizottság által kezelt rendszerek, melyek meghatározott körű termékek eredetmegjelölését, földrajzi elnevezését szabályozzák. A minőségrendszerben regisztrált termék esetén a regiszterben szereplő, oltalom alatt álló elnevezés csak abban az esetben használható a termék forgalomba hozatala során, ha a termék megfelel a minőségrendszerben jóváhagyott termékleírásban foglaltaknak. A termék előállítója abban az esetben válik az Európai Bizottság által kezelt minőségrendszerek tagjává, ha terméke a termékleírásoknak megfelel, és ezt az illetékes hatóság (NÉbiH illetve a Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály) elismeri.

Az eredetvédelemről, eljárásokról, elismerés menetéről a következő honlapon tájékozódhat:

http://eredetvedelem.kormany.hu/eredetvedelem

Szintén ezen az oldalon érhetőek el az EU-s adatbázisokban regisztrált termékek, és azok termékleírásai is.

http://eredetvedelem.kormany.hu/oltalmi-listak

Az adott termék nevére kattintva megjelenik a közzétett, nyilvános termékleírás, amely tartalmazza a termelői csoportosulást nevét is, aki a termékleírást készítette és az elnevezés EU-s védettségét kezdeményezte. A termelői csoportosulással javasolt a minőségrendszerhez csatlakozni kívánó termelőnek elsőként felvennie a kapcsolatot.

Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borok esetén a hegybíró, vagy a NÉbiH Borászati és Alkoholos Italok Igazgatósága tud további felvilágosítással szolgálni.

A nemzeti minőségrendszereket szabályozó jogszabály jelenleg kidolgozás alatt áll. A jogszabály hatályba lépése, és a működő (vagy a jövőben alakuló) nemzeti minőségrendszerek EU-s elismertetése előtt többletpontot csak a fent leírt minőségrendszerekben való részvétel esetén kaphat a támogatást igénylő.