Jogcím Jogcím

Kiválasztott jogcím: A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (Tejszerkezet átalakítás-VP)

Megjelenés: 2018.03.29. 11:29 Utolsó módosítás: 2019.04.05. 10:51

Segédlet a VP3-14.1.1-16 kódszámú a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás című Felhívással kapcsolatos kifizetési kérelem ENAR azonosítóinak benyújtásához

A 2019. évi Egységes Kérelem keretén belül benyújtandó kifizetési kérelem során lehetőség lesz több egyed egyszerre történő felvitelére "Excel feltöltés" gomb segítségével, ebben kívánunk segítséget nyújtani a gazdálkodóknak és a kifizetési kérelmek benyújtásában közreműködőknek.

1) ENAR lista lekérdezése

A http://www.enar.hu/ linken érhető el az ENAR Információs rendszer, amely segítségével könnyedén végezhet - többek között - egyedlekérdezést az adott tenyészet vonatkozásában. Az egyedlekérdezés jelentős segítséget nyújthat Önnek azon jogcímek vonatkozásában, amelyeknél lehetőség van Excel importálásával felvinni a szükséges egyedazonosítókat.

Az ENAR információs rendszer-re történő kattintás után lehetőség van megadni az azonosítót és a hozzákapcsolódó jelszót.

A belépést követően a következő felület jelenik meg:

A megjelenő felületen válassza ki a „Tenyészetek egyedei” menüpontot

A sikeres leválogatáshoz a következő adatok megadása szükséges:

1 ) A Támogatói Okiraton feltüntetett Tenyészetkód, vagy amennyiben még nem rendelkezik Támogatói okirattal, úgy a támogatási kérelemben feltüntetett tenyészetkód.

2) A tartózkodás típusánál adja meg a „Tenyészetben megfordult” értéket.

3) A 2019. évi egységes kérelemben benyújtandó VP – Tejágazat szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kifizetési igénylés a 2018/2019 gazdálkodási évet foglalja magába, amelynek kezdő dátuma 2018. május 1. végdátuma 2019. április 30.

4) A lista formájánál válassza ki az „Egyedek szűkített listája –XLS” lehetőséget annak érdekében, ki tudja választani azokat az egyedeket, amelyekre a VP - Tejágazat szerkezetátalakítás jogcím kapcsán a kifizetési igényét be kívánja nyújtani.

A leválogatáshoz a következő mezőket kell kitölteni:

- Tenyészet azonosító: a kérelmező ügyfél tenyészetkódja, nem kezdődhet nullával! Több tenyészet esetében tenyészetenként külön-külön kell lekérdezni.

- Tartózkodás típusa: "Tenyészetben megfordult"

- Tartózkodás időintervalluma: "2018.05.01", ig:"2019.04.30"

- Lista formája: "Egyedek szűkített listája - XLS"

A leválogatáshoz szükséges adatok után kattintson a „Lista készítés” gombra.

 

2) A kérelmezni kívánt egyedek kiválogatása és megfelelő formátumra történő átalakítása

 

2.1. A kifizetési kérelemben benyújtani kívánt egyedek

Kérjük, a kifizetési kérelemben csak olyan egyedet tüntessen fel, amely maradéktalanul megfelel a Pályázati Felhívásban foglaltaknak!

 

A fajta ellenőrzése:

A kapott ENAR listából válogassa ki, hogy mely egyedeket kívánjuk benyújtani a kifizetési kérelemben.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a Pályázati Felhívás 4. számú mellékletében meghatározott fajtákon kívül egyéb fajta ne kerüljön be a kifizetési kérelembe. Az elfogadott fajtákat a következő táblázat tartalmazza:

 

Fajtakód

Fajtanév

01

Magyartarka

03

Borzderes

12

Jersey

13

Európai feketetarka lapály

14

Ayrshire

15

Kosztromai

22

Holstein-fríz

27

Európai vöröstarka lapály

46

Svéd vöröstarka lapály

60

SMR

61

Dán vörös

62

Norvég vörös

63

Montbeliarde

65

Normande

84

Eringiai

85

Angelni

88

Brown Swiss

99

Egyéb tejhasznú

 

Bika borjakkal kapcsolatos tudnivalók:

Felhívjuk továbbá a kérelmező figyelmét, hogy a 6 hónap alatti hímivarú szarvasmarhák (bika borjak), a jogcím vonatkozásában támogathatónak minősülhetnek a féléves kor betöltéséig.

Tehát, amennyiben a hímivarú szarvasmarha a gazdálkodási éven belül vált korcsoportot, úgy arra az időszakra, ameddig az egyed nem töltötte be a féléves kort, jogosult lehet támogatásra, viszont a féléves kor betöltésétől ezen jogosultsága az egyednek megszűnik, ilyen esetben nem kerül szankció kiszabásra az egyedek vonatkozásában.  

 

2.2. Az ENAR lekérdezés során kapott fülszámok átalakítása

Az elkészült listában az alábbi formátumban kerülnek feltüntetésre az egyedek

Azonosító

3132339710 (Hazai ENAR azonosító)

 

A VP – Tejágazat szerkezetátalakítás jogcím kapcsán a fenti azonosító formailag nem megfelelő, ezért kérjük, használja az ENAR azonosítók átalakításához, a jelen útmutatóval egy időben feltöltött ENAR fülszám konvertáló segéd Excelt.

 

Az átalakításhoz segítséget nyújtó Excel dokumentum „Alaptábla” munkalapjának „A” oszlopába írja be az ENAR lekérdezés során visszakapott fülszámok közül azokat, amelyekre vonatkozóan a kifizetési igényét a VP – Tejágazat szerkezetátalakítás jogcím kapcsán be kívánja nyújtani. Az átalakításban segítséget nyújtó Excel dokumentum ezt követően átalakítja megfelelő formátumura az ENAR azonosítókat Konvertált ENAR azonosító munkalapon.

 

A következő lépések elvégzése elengedhetetlen a sikeres ENAR lista elkészítéséhez!

1) Jelölje ki a „Konvertált ENAR azonosító” munkalapon szereplő fülszámokat (összes ENAR azonosítót), majd jobb kattintás és Másolás lehetőséget. 

2) Lépjen át az „EK-ba töltendő adat” munkalapra majd az A1 cellában állva kattintson a jobb egérgombbal és válassza a „Beillesztés”lehetőséget.

3) A beillesztést követően megjelenik a beillesztett adatok alatt (esetenként felette) a „Beillesztés beállítása” ikon (képen bekarikázott). Ekkor válassza a „Csak az érték” opciót!

4) A beillesztést követően mentse a Excel dokumentumot.

Az elkészült Excel dokumentum most már alkalmas arra, hogy a megfelelő formátumú ENAR azonosítókat feltöltse az Egységes Kérelembe az "Excel feltöltés" gomb segítségével.