Kiválasztott jogcím: Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

Megjelenés: 2016.02.18. 00:33 Utolsó módosítás: 2016.02.18. 00:33

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére, a Natura 2000 erdőterületeken a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (a továbbiakban: Evt.) szerinti, a Natura 2000 erdőterületekre vonatkozó a Natura 2000 területek célkitűzéseinek elérését szolgáló erdőgazdálkodási előírások betartásának elősegítése megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a biológiai sokféleség helyreállításának, megőrzésének és javításának előmozdítását.

A támogatásra az az erdőgazdálkodó jogosult, aki a MePAR adatbázisban az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. Korm. rendelet) szerint és az Országos Erdőállomány Adattárban Natura 2000 területként lehatárolásra került területen folytat erdőgazdálkodási tevékenységet.

Támogatás igénybevételére az adott erdőrészlet vonatkozásában az az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó, az erdészeti hatóság által jóváhagyott jogerős erdőtervvel, vagy jóváhagyott jogerős erdőtelepítési kivitelezési tervvel.

A minimális támogatható erdőterület mérete: 1,0 hektár, amely megállapítása során az egy kérelemben elfogadott erdőrészletek összterületet veszik figyelembe.

Támogatás igénybevételére nem jogosult önkormányzat, költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szervezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada eléri vagy meghaladja az 50%-ot.

Támogatást igénylőnek be kell tartania a jóváhagyott erdőtervében, valamint az Evt. 73. § (7)-(8) bekezdése alapján meghatározott előírásokat.

A támogatást igénylőnek a Vidékfejlesztési Program keretében szervezett Natura 2000 erdő képzésen kötelező a támogatói okirat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt venni.

A jogosultság megállapítása során az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő adatoknak az egységes kérelem benyújtás időszak utolsó napja szerinti aktuális állapotát kell figyelembe venni.

A projekt végrehajtására 2016. január 1. és 2020. december 31. között naptári évenként van lehetőség.

A támogatási kérelem – egyúttal kifizetési igénylést elektronikus úton, az egységes kérelem keretében kell benyújtani.

A kompenzációs támogatás minden évben évente kerül odaítélésre, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A támogatás intenzitása 100%, a támogatási összegek az ország teljes területére korcsoportonként és faállománytípus csoportonként egységesen kerülnek kiszámításra.

A pályázatokról részletesen a Széchenyi 2020 honlapján  tájékozódhatnak.