Megjelenés: 2010.01.14. 15:13 Utolsó módosítás: 2022.02.14. 17:27

A Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos tevékenységének bemutatása

Hazánk az Európai Unióhoz való 2004. évi csatlakozással lett részese az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP), mellyel jelentős támogatási források nyíltak meg agrár- és vidékfejlesztési célokra. Az ennek végrehajtására létrehozott intézmény a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) volt, amely Kifizető Ügynökségként 2003. július 1-jén kezdte meg működését a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ általános jogutódjaként. Az MVH 2016. december 31. napjával megszüntetésre került, feladatait általános jogutódként a Magyar Államkincstár vette át, míg a megyei kirendeltségei a megyei kormányhivatalokba integrálódtak.

A Kincstár, mint Kifizető Ügynökség a KAP két pillérét képező alapból (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap – EMGA, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap – EMVA), és a magyar költségvetés által biztosított nemzeti forrásokból finanszírozott ágazati támogatások iránti kérelmek befogadását, ellenőrzését és elbírálását, a támogatások folyósítását és felhasználásuk ellenőrzését, valamint piacszabályozó intézkedések működtetését ellátó, akkreditált intézmény. A Kincstár a fenti feladatok ellátása érdekében működteti az informatikai szakrendszerét, az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert (IIER).

A Kincstár a fentieken túl ellátja a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben meghatározott agrárkárenyhítési, valamint krízisbiztosítási szervi feladatokat.

A Kincstár célja a támogatásoknak a jogszabályi előírásoknak megfelelő, az arra jogosult ügyfelek részére határidőben történő kifizetése, az ügyféli jogok előmozdítása, az ügyfelekkel való partneri viszony kialakítása.

Az agrártámogatási eljárások során biztosított az elektronikus ügyintézés, a kezelt támogatási intézkedések többségében az ügyintézést jelentősen felgyorsító, automatizáltan működő, szoftverbe épített ellenőrzések működnek. A Kincstár mind az informatikai szakrendszereit, mind a kapcsolódó eljárásrendeket folyamatosan fejleszti annak érdekében, hogy a gyorsan változó jogszabályi környezetben minél gyorsabb ütemű és nagyobb összegű támogatás kerülhessen kifizetésre az arra jogosult gazdálkodóknak.